Om oss
Själmottagningen är en ungdomsjour som grundades våren 2021. Syftet bakom jouren är att ge stöd till unga människor utan att döma eller värdera. Vårt fokus är mot
sexuella övergrepp och depression men vi kan prata om alla ämnen. Hos oss möts alla med respekt oavsett bakgrund och identitet.


About us
Själmottagningen is a youth support network which was founded in the Spring of 2021. Our aim is to provide emotional support to young individuals without
judgement. Our emphasis is on issues related to sexual abuse and depression, but we can talk about any topic or issue. In our network, everyone is treated equally with
respect regardless of background and identity.