Hem

     


Välkommen till Själmottagningen!

Själmottagningen är en ungdomsjour för alla unga som behöver någon att prata med. Vi erbjuder stöd via vår anonyma chatt/mailkontakt oavsett vem du är och hur du identifierar dig. 

Till oss kan du vända dig med dina tankar, känslor och funderingar. 

Kom in på vår chatt (ikon längst ned till höger, måndagar 19-21) eller skicka iväg ett mejl till oss.

    Welcome!
    Själmottagningen is a support network for all young people who need someone to talk to.  We provide support through our anonymous chat/email contact regardless of who you are and how you identify yourself.

    Our network provides a safe place for you to share your thoughts, feelings and questions with us. 

    Join our chat (icon on the bottom right, Mondays 7pm-9pm) or send us an email.